Translate

niedziela, 1 stycznia 2017

Charlie Chaplin - chłopiec, który bał się dorosnąć... / Charlie Chaplin - a boy who was afraid of growing up...

Czasem spotykam ludzi, ktorzy nie potrafią się uwolnić od swojego dzieciństwa. Pomimo dojrzałego wieku tkwią w czasie, kiedy nie musieli brać za nic odpowiedzialności, kiedy świat istniał bez specjanego ich wysiłku. Nie wierzą w swoją wartość, chcą pozostać niewidzialni, chcą się bawić bez końca. Często nie zakładają rodzin; a gdy je mają - ich postrzeganie świata odbija się negatywnie na małżonkach i dzieciach. W ten sposób rośnie kolejne pokolenie poranionych osób...

***

Sometimes I meet people who are not able to free themselves from their childhood. Despite their mature age they've stuck in the time when they didn't have to take responsibility for anything, when the world existed without their special effort. Those people don't believe they're worth something and want to stay invisible, they want to have neverending fun. They often have no families; if so - their perception of the world reflects negatively on the spouses and children. In that way, a new generation of harmed people grows up...Marylin Monroe - piękność o smutnych oczach... / Marylin Monroe - a beauty with the sad eyes...

Często za uśmiechem ukrywamy ból w naszej duszy. Tego wymaga od nas otoczenie.
Niewiarygodne jak wiele nieszczęsliwych ludzi jest wokół nas... 

***

We often cover the pain of our soul with the smile. This is what our surrounding expect from us.
Unbelievable how much unhappy people live around us...